Program 2021

Årets Onkologisk Forum arrangeres på Scandic Oslo Airport 18. – 19. november 2021. Get-together, onsdag 17. november er dessverre avlyst.

Hovedprogram

Torsdag 18. november

09:00 – 09:15 Åpning
09:15 – 09:45 Cancer data and cancer research – where are we today and where do we go?
Elisabete Weiderpass IRAC
09:45 – 10:15 Kliniske Studier innen Protonterapi
Cai Grau, Danske Partikkelterapi Senter
10:15 -10:45 Utvikling av kreftoverlevelsen og økende fokus på seneffekter i norsk onkologi de siste 50 år
Sophie Fosså, Oslo univesitetssykehus
10:45 – 11:15Pause
11:15 – 11:35 Neoantigen-spesifikke kreftvaksiner
Bjarne Bogen, Universitet i Oslo, vinner av Kong Olav Vs kreftforskningspris 2020
11:55 – 12:15 Kong Olav Vs kreftforskningspris 2021
Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssykehus
11:55 – 12:15 Nukleærmedisinsk teranostikk i persontilpasset kreftbehandling
Trond Bogsrud, Universitetssykehus i Nord Norge 
12:15 – 13:30Lunsj/utstilling
13:30 – 17:30Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper

20:00 Festmiddag for alle deltagere

Lenker til Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper

Fredag 19. november

09:00 – 09:30 Cancer Imaging and Surgery
Gooitzen M. van Dam, University Medical Center Groningen
09:30 – 09:50 Hypofractionation of prostate cancer – from moderate to extreme
David Dearnaley, Institute of Cancer Research, London
09:50 – 10:10High clinical impact studies from small countries – the ABCSG story
Michael Gnant, Medical University of Vienna      
10:10 – 10:40 Pause
10:40 – 11:00Hjemmedød – en kvalitetsindikator?
Anne-Tove Brenne, St. Olavs Hospital
11:00 – 11:20 How to build a local CAR factory
Sébastien Walchli, Oslo universitetssykehus
11:20 – 11:40Onkologisk Forum Ung Forsker Pris 2021
11:40 – 13:00Lunsj/utstilling
13:00 –  13:30The US National Cancer Institute Comparative Oncology Program: Contributions to
Oncology Research and Drug Development
Amy LeBlanc, National Cancer Institute, National Institute of Health, USA
13:30 – 14:00DRUP – experiences
Laurien Zeverijn, Netherlands Cancer Institute
14:00 – 15:00Tema: Persontilpasset medisin
Moderator: Line Bjørge
IMPRESS Norway – status presens, Åslaug Helland
InPRED – Erfaringer, Hege Russnes
IMPRESS-Norway – Erfaringer fra Trondheim, Åsmund Flobak
IMPRESS-Norway fra Helse Førde, Liv-Jorunn Vassborn
Internasjonalt samarbeid innen presisjonsmedisin-studier, Kjetil Taskén
CONNECT – implikasjoner og videre planer, Sigbjørn Smeland
15:00 – 15:15 Oppsummering

Faggruppeprogram Onkologisk Forum 2021,
Torsdag 18. november

NORSK BRYST CANCER GRUPPE

Møterom: Viper 2
13:30 – 13:35Velkommen
Bjørn Naume, Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet
13:34 – 14:15Survivorship-work-sexual health study
Kathrine Vandraas, Synne-Kristin Bøhn, Solveig Smedsland, Oslo universitetssykehus
14:10 – 14:15Spørsmål
14:15 – 14:30Clonal evolution of breast cancer during neoadjuvant chemotherapy
Andreas Venizelos, Dept. of Clinical Science, University of Bergen
14:30 – 14:35Spørsmål
14:35 – 14:55PET-CT og brystkreft
Berit Steene, Universitetssykehuset Nord-Norge
14:55 – 15:00Spørsmål
15:00 – 15:25Pause
15:25 – 15:55Nytt fra NBCG
15:55 – 16:25Kahoot. Hvordan klassifisere cT og cN?
Egil Blix, Universitetssykehuset Nord-Norge
16:25 – 16:55Extended endocrine treatment in high-risk breast cancer patients
Michael Gnant, Medical University of Vienna
16:55 – 17:00Spørsmål
17:00 – 17:30Persontilpasset kirurgi de neste 5 årene/Personalized breast surgery in the next decade
Jana de Boniface, Dept. of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet
17:30 – 17:35Spørsmål og avslutning

NORSK FORENING FOR HODE- OG HALSKREFT

Møterom: Lounge
13;30 – 13:40Velkommen
13:40 – 14:00Lokale kvalitetsregister
Åse Bratland, Oslo universitetssykehus
14:00 – 14:15Global Online Fellowship (GOLF)
Arild Østhus, Oslo universitetssykehus
14:15 – 14:30Kaffepause
14:30 – 14:45Protonbehandling i Norge, status per i dag
Åse Bratland, Oslo universitetssykehus
14:45 – 15:30Protonbehandling av hode-halskreft
Erfaringer med oppstart av protonsenter og studier innenfor hode-halskreft
Cai Grau, Head of research, The Danish Centre for Particle Therapy
15:30 – 15:45Diskusjon Proton
15:45 – 16:00Kaffepause
16:00 – 16:30Kostholds-boken
Anita Helland, Haukeland universitetssykehus
16:30 – 17:00TBA
17:00 – 17:30Årsmøte

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SENEFFEKTER ETTER KREFTBEHANDLING

Møterom: Viper 3
13:30 – 13:35Velkommen v/Cecilie E Kiserud og Line Oldervoll
13:35 – 13:55Dødelighet og dødsårsaker hos langtidsoverlevere etter testikkelkreft
Hege Haugnes, Universitetssykehuset i Nord-Norge
13:55 – 14:15Total byrde seneffekter og livskvalitet etter HMAS for lymfom
Knut Smeland, Oslo Universitetssykehus
14:15 – 14:35Fastlegers kjennskap til seneffekter etter kreftbehandling, deltakelse og holdninger til oppfølgning av kreft- og HL overlevere
Siri Eikeland, Oslo Universitetssykehus
14:35 – 15:00Seksuell helse etter brystkreft
Ragnhild E. Åsberg, NTNU
15:00 – 15:10Pause
15:10 – 15:50SWEET prosjektet (survivorship – work-sexual health study)
Kristin Reinertsen, Kathrine Vandraas, Synne Bøhn, Solveig Smedsland, Oslo Universitetssykehus
15:50 – 16:10Registerstudie om arbeidsdeltagelse etter kreft (CANWORK I og II)
Harald Engan/Guro B. Stene, Unicare, Røros og NTNU
16:10 – 16:20Pause
16:20 – 16:40Askøy-prosjektet – rehabilitering for kreftpasienter i Frisklivssentralen
Hilde Hjelmeland Ahmedzai, Universitetet i Bergen
16:40 – 17:00Intervensjonsstudie – tiltak mot kronisk fatigue – resultater fra pilot
Synne Bøhn, Oslo Universitetssykehus
17:00 – 17:20Kreftrehabilitering – for hvem og hvor? Erfaringer fra Unicare Røros Rehabilitering
Frode Skanke, Unicare Røros
17:20 – 17:40Hvem er jeg nå? Kreftrehabilitering på CatoSenteret
Elisabeth Nybø, Catosenteret

NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN

Møterom: Viper 1
Torsdag 18. november. (Kl 13:30 – 15:00 Felles del sammen med Norsk lungekreftgruppe)
13:30 – 13:45Når blir røntgenlegene erstattet av kunstig intelligens?
Thomas Sakinis, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet
13:45 – 14:05Nyheiter frå patologifronten, med fokus på molekylær svarrapport og ny WHO-klassifikasjon
Sissel G.F. Wahl, St Olavs hospital
14:05 – 14:15Diskusjon
14:15 – 14:20Kasuistikk: Stråleterapi eller medikamentell terapi først – valgets kvaler
Janna Berg, Sykehuset i Vestfold
14:20 – 14:35Skjelettmetastaser – når starte med kjemoterapi, når henvise til stråleterapi, og når kan kirurgisk behandling være aktuelt?
Maria M. Bjaanæs, Oslo universitetssykehus – Ullevål
14:35 – 14:50Kirurgisk behandling av skjelettmetastaser
Bjørn Bragnes, Drammen sykehus
14;50 – 15:00Diskusjon
15:00 – 15:30Pause
15:30 – 16:00EGFR-hemmere mot nevropatisk smerte
Marte Cameron, Senter for kreftbehandling Sørlandet sykehus
16:00 – 16:30Helserelatert livskvalitet hos pasienter med hjernemetastaser
Guro Lindviksmoen Astrup, Avdeling for kreftbehandling Oslo universitetssykehus
16:30 – 17:15Pasientkommunikasjon – informasjonsgiving og formidling av alvorlige nyheter
Tonje Lundeby, Avdeling for kreftbehandling Oslo universitetssykehus
17:30 – 18:30Årsmøte NFPM

NORSK LUNGEKREFTGRUPPE

Møterom: Avro (Viper 1 første del sammen med Palliativ Medisin)

Tema I: Diagnostikk og skjelettmetastaser

Møteleder: Erna-Elise Paulsen, UNN-Tromsø
Torsdag 18. november (Kl. 13:00 – 15:00, Felles del sammen med Norsk forening for palliativ medisin)
13:30 – 13:45Når blir røntgenlegene erstattet av kunstig intelligens?
Thomas Sakinis, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet
13:45 – 14:05Nyheiter frå patologifronten, med fokus på molekylær svarrapport og ny WHO-klassifikasjon
Sissel G.F. Wahl, St Olavs hospital
14:04- 14:15Diskusjon
14:15 – 14:20Kasuistikk: Stråleterapi eller medikamentell terapi først – valgets kvaler
Janna Berg, Sykehuset i Vestfold
14:20 – 14:35Skjelettmetastaser – når starte med kjemoterapi, når henvise til stråleterapi, og når kan kirurgisk behandling være aktuelt?
Maria M. Bjaanæs, Oslo universitetssykehus – Ullevål
14:35 – 14:50Kirurgisk behandling av skjelettmetastaser
Bjørn Bragnes, Drammen sykehus
14:50 – 15:00Diskusjon
15:00 – 15:25Pause

Tema II: Pasientperspektivet

Møteleder: Modar Al-Zubaydi, Haukeland universitetssjukehus
15:25 – 15:40Lungekreftforeningen
Cecilie Bråthen, Leder
15:40 – 15:55Samvalg ved lungekreftbehandling – hva innebærer det?
Margrethe Schaufel, Haukeland universitetssjukehus
15:55 – 16:15Hvordan øke inklusjon av pasienter i kliniske studier?
Paneldebatt: Grønberg/Helland/Brustugun/Bråthen
16:15 – 16:00 Pause

Tema III: Surgery in special cases

Møteleder: Per Magnus Haram, St Olavs hospital
16:40 – 17:05Surgical options of complications and persistent disease post definitive chemoradiotherapy
Marinus Anne Paul, Amsterdam
17:05 – 17:15Discussion and questions
17:15 – 17:20Case presentation I: Thymoma
Grønberg
17:20 – 17:30Discussion

NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE

Møteleder: Hanne Hamre, Møterom: Douglas 2
Torsdag 18.november
13:30 – 13:55Protonterapi ved GI-cancer Cai Grau, Dansk senter for protonterapi
TBC
13:55 – 14:15 Kliniske studier protonterapi GI-cancer i Norge
Marianne Guren, Oslo universitetssykehus
14:15 – 14:30 Gastroøsofagal cancer og immunterapi i Norge: Adjuvant øsofagus
Geir Olav Hjortland, Oslo universitetssykehus
14:30 – 14:45Immunterapi ved metastatisk ventrikkel/øsofaguscancer
Tormod Guren, Oslo universitetssykehus
14:45 – 14:55 Kommentar NGICG
Ingunn Hatlevoll, St Olavs hospital
14:55 – 15:20 Pause
15:20 – 15:35 Gentesting ved non-colorectal GI cancer, hvem, hva, og hvordan håndtere svaret?
Inkludert kasus fra HUS behandlet i erdafatinib comp use programme
Halvdan Sørbye, Helse Bergen
15:35 – 15:45Presentasjon av nytt norsk kvalitetsregister for pankreaskreft
Hanne Hamre, Akershus universitetssykehus HF
15:45 – 16:15Nytt fra NGICG-faggruppene
Colorektal: Morten Brændengen, Diakonhjemmet
HPB: Inger Marie Løes, Helse Bergen
Øvre GI: Ingunn Hatlevoll, St Olavs hospital
16:15 – 16:30Pause
16:30 – 16:50Om genpaneltesting ved CRC
Ragnhild Margrete, Wold MolPat, Universitetssykehuset Nord-Norge
16:50 – 17:05Nye Nordiske guidelines for behandling av nevroendokrine svulster i GI traktus og pankreas
Espen Thiis Evensen, Oslo universitetssykehus
17:05 – 17:20Valg nytt styre NGICG
Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus

NORSK SARKOMGRUPPE

Møteleder: Kjetil Boye, Møterom: Embraer
13:30 – 14:30Revisjon av nasjonalt handlingsprogram. Gjennomgang av endringer. Olga Zaikova og Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
14:30 – 15:00Medikamentell behandling ved desmoid fibromatose. Ivar Hompland, Oslo universitetssykehus
15:00 – 15:30Pause
15:30 – 16:00Hjemmebehandling med cellegift hos sarkompasienter. Hilde Bøgseth og Ingunn Holumsnes Sandven, Oslo universitetssykehus
16:00 – 16:45Risikovurdering etter operasjon for lokalisert solitær fibrøs tumor. Tatiana Georgiesh, Oslo universitetssykehus
16:45 – 17:00Register for myksoid liposarkom. Clement S. Trovik, Haukeland universitetssykehus
17:00 – 17:30Nye og pågående studier. Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus

NORSK LYMFOM GRUPPE/ HEMATOLOGI

Møterom: Piaggio
13:00 – 13:35Velkommen
Møteleder
13:35 – 14:05CAR-T i Norge, planlagte studier ved OUS, mens vi venter på Godot
Marianne Brodtkorb, Oslo universitetssykehus
14:05 – 14:35Diffus storcellet B-celle lymfom hos eldre
Kathrine Isaksen, Oslo universitetssykehus
14:35 – 14:50Diffus storcellet B-celle lymfom hos eldre, data fra Bergen
Øystein Fluge, Bergen
14:50 – 15:10Diskusjon
15:10 – 15:30Pause
15:30 – 16:15Langerhanscelle histiocytose hos voksne – hva gjør vi med det?
Alexander Fosså, Oslo universitetssykehus
16:15 – 16:45PTLD
Idun Bakke Bø, Stavanger universitetssykehus
16:45 – 16:55Pause
16:55 – 17:25Sirkulerende tumor DNA ved lymfomer
Julian Hamfjord, Oslo universitetssykehus
17:25 – 17:30Oppsummering

NORSK UROLOGISK CANCER GRUPPE

Møterom: Douglas 1
13:30 – 14:30Hypofraksjonert strålebehandling av prostatakreft
David Dearnaley, Institute of Cancer Research, London
Hyposafe studie
Torgrim Tandstad, St. Olavs hospital
14:30 – 14:50Overlevelse for menn med primær metastatisk prostatakreft i Norge – fra 2004 – 2018
Peace-1: medikamentell triplet for menn med de novo prostatakreft
Anne Holck Storås, Oslo universitetssykehus
14:50 – 15:00Pause
15:00 – 15:20En bloc radikal cystektomi
Eirik Kjøbli, St. Olavs hospital
15:20 – 16:20Behandling og overlevelse av muskelinvasiv blærekreft – Første resultater fra norsk registerstudie
Christina Tanem Møller, Kreftregisteret
Cytokines in renal cell carcinoma with emphasis on vascular endothelial growth factor (VEGF) and interleukin 6 (IL-6)
Gigja Gudbrandsdottir, Haukeland universitetssykehus
Resultater fra CryoIT-studien på mCRPC pasienter
Christian Beisland, Haukeland Universitets sykehus
16:20 – 16:30 Pause
16:30 – 17:00Molekylær basis for PARP hemmer
Hilde Loge Nilsen, Akershus universitetssykehus
17:00 – 17:30PSMA diagnostikk
Eivor Hernes, Oslo universitetssykehus

NORSK FORENING FOR GYNEKOLOGISK KREFT

Møterom: De Haviland 1 & 2

Persontilpasset behandling ved gynekologisk kreft

13:30 – 14:00Corpuscancer
Ane Gerda Zahl Eriksson, Oslo universitetessykehus
14:00 – 14:30Cervixcancer
Tone Skeie-Jensen og Marit Sundset, Oslo universitetssykehus
14:30 – 14:50Ovarialcancer
Line Bjørge, Oslo universitetssykehus
14:50 – 15:05Pause
15:05 – 15:35Rapport fra Kreftregisteret
Torbjørn Paulsen
15:35 – 16:05Pågående/planlagte studier
Kristina Lindemann, Oslo universitetssykehus
16:05 – 16:20Handlingsprogram for gynekologisk kreft
Kathrine Woie
16:20 – 17:00Pause
17:00 – 17:40Generalforsamling med valg av styre
Tone Skeie-Jensen, Oslo universitetssykehus

NORSK MELANOMGRUPPE

Møteleder: Oddbjørn Straume, Møterom: Piper
13:30 – 14:45Nyheter fra handlingsprogrammet for melanom Del 1
 Epidemiologi, Trude Robsahm
 Forebygging og diagnostikk, Katja Bremnes
 Patologi, Sura Aziz
 Bildediagnostikk i utredning og oppfølgning, Marianne Fretheim
 Kirurgisk behandling, Henrik L Svendsen
14:45 – 14:50Kaffipause
15:00 – 15:30Gustav Ullenhag, TRIM Studien & LOKON003 Studien
15:30 – 15:45Kaffipause
15:45 – 16:30Nyheter fra handlingsprogrammet for melanom Del 2

Adjuvant behandling, Marta Nyakas

Hjernemetastaser, Kari Dolven Jacobsen 

Mucosale melanomer, Anna Winge-Main
16:30 – 16:40Kaffipause
16:40 – 17:10Metastasert uvealt melanom, Henrik Jespersen
17:10 – 17:30Årsrapporten fra Kreftregisteret, Hilde Hedemann Brenn

NORSK NEVROONKOLOGISK INTERESSEGRUPPE

Møterom: Cesna 1 & 2
13:30 – 13:35Velkommen
13:35 – 14:00Ny WHO-klassifikasjon for svulster i sentralnervesystemet, Pitt Niehusmann
14:00 – 14:15Endring av klassifikasjon – endring av behandling?, Petter Brandal
14:15 – 14:25Pause
14:25 – 14:55InPreD, IMPRESS og hjernesvulster, Hege Russnes
14:55 – 15:15Pågående intervensjonsstudier i nevroonkologi – oppdatering I
– IMPRESS losartan, Kyrre Eeg Emblem
– Optimalisering av Tumor Treating Fields-behandling ved glioblastom ved hjelp av kraniemodulerende kirurgi.
En multisenter, randomisert fase 2-studie, Tora Solheim
Supramarginal reseksjon ved glioblastom, Asgeir Jakola
15:15 – 15:25Kaffepause
15:25 – 16:20Pågående intervensjonsstudier i nevroonkologi – oppdatering II
BORTEM – Dorota Goplen
DEN-STEM – Einar Vik-Mo
ISM-GBM – Einar Vik-Mo
VIGAS2 – Line S Bjorland
SAS-GKRS – Per Øyvind Enger
PRO-GLIO – Petter Brandal
16:20 – 16:30Ekspertpanelet og hjernesvulster, Petter Brandal
16:30 – 16:40Pause
16:40 – 17:00Pågående intervensjonsstudier pediatrisk nevroonkologi som involverer
strålebehandling, Einar Stensvold
17:00 – 17:10Informasjon om arbeidet med definisjon av toleransegrenser for stråleterapeutiske risikoorganer i CNS, Kirsten Marienhagen
17:10 – 17:30Norwegian Brain Tumor Consortium (NBTC), Einar Vik-Mo