top of page
Hospital

Sykepleierseminar  - informasjon kommer

ONKOLOGISK FORUM 2023

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

SYKEPLEIERSEMINAR - informasjon kommer

Tid og sted

Scandic Holmenkollen Park  •  Tid: 09.00 – 15.00

Målgruppe: Sykepleiere som jobber med kreftpasienter

Velkommen til sykepleierseminar.

Presisjonsmedisin - Hvordan påvirkes utøvelsen av sykepleiefaget

09:00 - 09:30  -  Registrering

09:30 - 09:40  -  Eli Gunhild By og Torill Krøvel, ledere kvalitet og helsefag, OUS  •  Velkommen

Presisjonsmedisin

09:40 - 10:05  -  Karen Rosnes Gissum, kreftsykepleier og PhD kandidat, Universitet i Bergen  •  Presisjonsmedisin og dens betydning for sykepleie som profesjon

10:05 - 10:30  -  Mille Sofie Stenmarck, MD, BA (Hons)  •  Etikk, media og presisjonsmedisin

10:30 - 10:50  -  Kristin Byrkjeland Nauste, studiesykepleier, OUS  •  Praktisk gjennomføring av studie med presisjonsmedisin

10:50 - 11:00  -  Pause

11:00 - 12:00  -  Workshop og fremlegg/diskusjon i plenum

12:00 - 12:45  -  Lunsj

Fremtidig kompetansebehov

12:45 - 13:15  -  Inger Utne, professor, OsloMet  •  Kompetanse hos kreftsykepleiere – har det en betydning? 

13:15 - 13:35  -  Kari Raaum Hovde,  fagdirektør helsefag og avdelingsleder, OUS  •  Oppgavedeling

13:35 - 13:50  -  Elisabeth Strandberg,  fagutviklingssykepleier, OUS  •  Kompetanseprogram kreft OUS 

13:50 - 14:00  -  Torill Våge, studiesykepleier, Haukeland universitetssykehus  •  Nasjonalt kurs i studiesykepleie

14:00 - 14:15  -  Eli Gunhild By og Torill Krøvel, ledere kvalitet og helsefag, OUS  •  Oppsummering / Avslutning

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2022 by Onkologisk Forum 2022. Proudly created with Wix.com

bottom of page