top of page
Hospital

Årets sykepleierseminar

ONKOLOGISK FORUM 2023

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

PROGRAM SYKEPLEIERSEMINAR

Onsdag 15. november kl 11.00 – 16.00

Scandic Oslo Airport Hotel

CANCER SURVIVORSHIP - Sykepleierrollen, hvor går vi?

11:00 - 11:45  -  Meagan Whisenant, Assistant Professor, MD Anderson CC  •  Survivorship Research to drive insight and lnnovation

11:45 - 11:55  -  Pause

11:55 - 12:20  -  Marte Storrøseter og May Gorill Berg, St. Olavs hospital  •  Seneffektpoliklinikken ved St. Olavs hospital: Sykepleierollen ved klinisk og utadrettet virksomhet

12:20 - 12:40  -  Gunhild Gjerset, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter, OUS  •  Identifisering og oppfølging av rehabiliteringsbehov hos pasienter med brystkreft - en kvalitetsstudie om nytteverdi av kartleggingsskjema

12:40 - 13:00  -  Eva Helene Bjorno, Avdeling for klinisk service, OUS  •  Kreftrehabiliteringssenteret OUS - veien tilbake til jobb

13:00 - 13:45Lunsj

13:45 - 14:30  -  Haleigh Eryn Mistry, Physidan Assistant, MD Andersen CC  •  Building a Survivorship program with the advanced nurse practitioner

14:30 - 14:45  -  Pause

14:45 - 15:10  -  Merete Bjåstad,  Kreftforeningen  •  Kreftforeningens pasientforløpsundersøkelse: Hva må til for at kreftrammede skal få et godt rehabiliteringstilbud der de bor?

15:10 - 15:30  -  Grethe Solvang,  Avdeling for blodsykdommer, OUS  •  Avanserte kliniske sykepleiere i Avdeling for blodsykdommer

15:30 - 16:00  -  Diskusjon i grupper

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2023 by Onkologisk Forum

bottom of page