top of page
Conference

ÅRETS FAGGRUPPEPROGRAMMER
KOMMER STRAKS

Årets hovedprogram - 2023

ONKOLOGISK FORUM 2023

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Gettogether for alle som er påmeldt konferansen - Onsdag 15. november 2022, kl 20.00, Scandic Airport Hotel

TORSDAG  16. NOVEMBER

09:00 - 09:05  -  Åpning - Velkommen til Onkologisk Forum

09:05 - 09:40  -  Ignacio Wistoba, MD Anderson Cancer Center, University of Texas  •  Modern pathology - more than genomics 

09:40 - 10:10  -  David Kerr, Radcliff Department of Cancer, Univeristy of Oxford  •  Liquid biopsies

10:10 - 11:00  -  TBC, Kong Olav V 2022 • AI

TEMA: Gjøre kloke valg sammen med pasienten - gjør man av og til mer skade enn nytte?

11:00 - 11:30  -  TANNLEGE OLAF AASE OG FRUES MINNEFORELESNING

Julie Hallet, Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto  •  Big cancer surgery and shared decision-making

11:30 - 11:45  -  Morten Brændengern, Diakonhjemmet  •  GI-cancer og samvalg ved kjemoterapi/stråleterapi

11:45 - 12:00  -  Marit J. Slaaen, Onkogeriatri - kloke valg

12:20 - 13:30  -  Lunsj/utstilling

12:00 - 12:20  -  Oddbjørn Straume, Minneord - Hans Petter Eikesdal

13:30 - 17:30  -  Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper

19:30 - APERETIF -  FESTMIDDAG

FREDAG  17. NOVEMBER

09:00 - 09:25  -  Margareta Wilhelm, Karolinska Institutet  •  TBC

09:25 - 09:40  -  TBC

09:40 - 09:55  -  Onkologisk Forum Ung Forsker Pris 2023

09:55 - 10:15  -  Bettina Kulle Andreassen, Kreftregisteret •  Hvem får nye medisiner - hva er resultatene?

10:15 - 10:30  -  Erik Sagdahl, •  Sykehusinnkjøp - Nye metoder (evt også i faggruppesesjonene)

10:30 - 11:00  -  Pause

TEMA: Protonterapi

Roel Steenbakkers - University of Groningen

Åse Bratland  -  Oslo universitetssykehus  •  Stråleregisteret

Kenneth Jensen  -  Aarhus universitetssykehus  •  DAHANCA 35

Petter Brandal  -  Oslo universitetssykehus  •  PRO-GLIO

Marianne Grønlie Guren  •  PRO-RECT

Marianne Grønlie Guren  •  Nasjonal pasientflyt

Oppsummering

11:00 - 12:25  - 

12:30 - 13:15  -  Lunsj/utstilling

13:15 - 13:35  -  Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus   •  Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2023

TEMA: Kliniske studier (hvordan få det til nå og i fremtiden - utfordringer og håp

Odd-Terje Brustugun  •  Innledning

Fredrik Schjesvold,  -  Oslo universitetssykehus

Line Bjørge  -  Haukeland universitetssykehus

Åsmund Flobak -  St Olavs Hospitalet

Halfdan Sørbye  •  Haukeland universitetssykehus

Odd-Terje Brustugun

Oppsummering

13:35 - 15:00  - 

15:00 - 15:15  -  Oppsummering

TORSDAG  17. NOVEMBER  •  Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper

NFGO

Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi - NFGO  -  Møterom: Gunhild Kongemor

13:30 - 14:00  -  Olesya Solheim, OUS  •  Borderline tumor ovarii

14:00 - 14:30  -  Olesya Solheim, OUS  •  Sjeldne ovarialtumores

14:30 - 15:00  - Torbjørn Paulsen  •  Rapport fra Kreftregisteret

15:00 - 15:15  -  PAUSE

15:15 - 15:45  -  Bente Vilming, OUS  •  Nye rettningslinjer for medikamentell behandling av gynekologisk kreft

15:45 - 16:15  -  Bente Vilming, OUS  •  Bevacizumab og immunterapi ved behandling av cervixcancer           

16:15 - 16:45  -  Kristina Lindemann, OUS  •  Pågående og planlagte studier

16:45 - 17:00  -  PAUSE

17:00 - 17:30  -  Tone Skeie-Jensen, OUS  •  Generalforsamling NFGO

NNOIG evro

Norsk nevroonkologisk interessegruppe - NNOIG  -  Møterom: Ragnhild Sigurdsdatter

13:30 - 13:35  -  Møteledere: Henriette Magelssen (OUS) og Tor-Christian Aase Johannessen (HUS), OUS  •  Velkommen

13:35 - 13:55  -  Einar Vik-Mo, OUS/NBCT  •  Presentasjon av Norwegian Brain Tumor Consortium (NBTC)

13:55 - 14:15  -  Rolf Bjerkvig, OUS/NBCT •  NBTC og Personalized Functional Profiling (PFP)

14:15 - 14:30  -  Øyvind Humberset, UNN  •  Nasjonal nevroonkologisk pasientinformasjon i regi av Felles nettøsning for spesialisthelsetjenesten

14:30 - 14:45  -  PAUSE

14:45 - 15:15  -  Hrvoje Miletic, HUS •  WHO-klassifikasjonen av 2021 og molekylære analyser i diffuse gliomer

15:15 - 15:25  -  Pitt Niehusmann og Petter Brandal, OUS •  Strukturert patologimal og ønskede molekylære parametre i HSØ

15:25 - 15:40  -  Kirsten Marienhagen, UNN, og Line Bjorland, SUS •  Kasuistikker med vekt på histopatologiske og molekylære kjennetegn

15:40 - 16:15  -  Henriette Magelssen, OUS og Tor-Christian Aase Johannessen, HUS •  Felles diskusjon om klinisk betydning av molekylære kjennetegn

16:15 - 16:45  -  PAUSE

16:45 - 17:15  -  Tor-Christian Aase Johannessen, HUS •  Protonterapi

17:15 - 17:30  -  Henriette Magelssen, OUS og Tor-Christian Aase Johannessen, HUS •  Oppsummering og avslutning

NLCG Lunge

Norsk lungekreftgruppe - NLCG  -  Møterom: SAGA B

Medlemsmøte onsdag 16.11 kl 16.00 – 19.30  -  Marianne Aanerud, Haukeland universitetssjukehus  •  Møteleder

16:00 - 16:20  -  Odd Terje Brustugun, Vestre Viken -Drammen sykehus  •  Nytt fra NLCG. Endringer i handlingsprogrammet

16:20 - 16:35  -  Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital, og Vilde Drageset, OUS, Brustugun  •  Nasjonale pågående/startende studier: ACHILLES +TRIPLEX + DART + NIPU + FIOL + SOLUCOM + LUNGVAC

16:35 - 16:50  -  Inger Johanne Z. Eide, Vestre Viken -Drammen sykehus  •  Resultat fra gjennomførte studier – TREM og FIOL

16:50 - 16:55  -  Diskusjon/spørsmål

16:55 - 17:25  -  Pause

Fortsettelse medlemsmøte onsdag 16.11 - 17.25-18.30   -  Sveinung Sørhaug, St Olavs hospital  •  Møteleder

17:25 - 17:40  -  Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital   •  Neoadjuvant og ny adjuvant behandling

17:40 - 17:50  -  Janna Berg, Sykehuset i Vestfold  •  Thymomkasuistikk

17:50 - 18:00  -  Diskusjon/spørsmål

18:00 - 18:30  -  Pause

Fortsettelse medlemsmøte onsdag 16.11 - 18.30-19.30   -  Erna-Elise Paulsen, UNN  •  Møteleder

18:30 - 18:45  -  Janna Berg og Sverre Fluge, Valgkomite   •  Valg på nytt styre

18:45 - 19:05  -  Lars Fjellbirkeland, OUS-Rikshospitalet  •  Årsrapporten fra Kreftregisteret

19:05 - 19:20  -  Modar Al-Zubaydi, Haukeland  •  To kasuistikker på stadium III

19:20 - 19:30  -  Diskusjon/spørsmål

Torsdag 17.11

Tema I: Pakkeforløp og kirurgi   -  Odd Terje Brustugun, Vestre Viken, Drammen  •  Møteleder

13:30 - 13:45  -  Nasjonale pakkeforløpsdata (HDir/NPR)

13:45 - 13:50  -  Diskusjon/spørsmål

13:50 - 14:05  -  Per Magnus Haram, St Olavs hospital  •  Kirurgisk kvalitet, og hva når ting går dårlig?

14:05 - 14:15  -  Janna Berg, Sykehuset i Vestfold  •  MDT-møter. Innledning

14:15 - 14:55  -  MDT-møter: Erfaringsutveksling og potensiale for forbedring. (Paneldebatt med MDT-møteledere fra opererende sykehus)

14:55 - 15:20  -  Pause

Tema II: Forskning  -  Åslaug Helland, OUS  •  Møteleder

15:20 - 15:40  -  Tom Dønnem, UNN •  Er det vits i å forske på lungekreft?

15:40 - 15:45  -  Diskusjon/spørsmål

15:45- 16:00  -  Agnete Engelsen, Haukeland  universitetssykehus  •  Translasjonsforskning med bruk av organoider

16:00 - 16:15  -  Diskusjon/spørsmål

16:15 - 16:35  -  Pause

Tema III: Moderne diagnostikk  -  Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital  •  Møteleder

16:35- 16:55  -  Haseem Ashraf, Ahus  •  Erfaringer fra screening-prosjektet

16:55- 17:15   -  Sissel Gyrid Freim Wahl, St Olavs hospital  •  Utfordringer med NGS

17:15 - 17:25  -  Diskusjon/spørsmål

17:25 - 17:30Oppsummering

Sarkom

SARKOM  -  Møterom: Finkjelleren

13:30 - 13:35  -  Møteleder: Dorota Goplen (HUS)  •  Velkommen

13:35 - 13:55  -  Dorota Goplen (HUS)  •  Cabozantinib som siste linje TKI. Klinisk erfaring, kasuistikk

13:55- 14:15  -  Marthe Kobbeltvedt, (OUS) •  Langtidsoppfølgning av SSG XX studien med adjuvant   doxorubicin og ifosfamid ved bløtvevssarkom

14:15 - 14:35  -  Anders Sund, (HUS) •  Klassifikasjon av kirurgiske marginer ved bløtvevssarkomer

14:35 - 14:55  -  Pause

14:55 - 15:15  -  Olga Zaikova, (OUS) •  Oppdatering av Handlingsprogrammet

15:15 - 15:35  -  Marthe Kobbeltvedt, (OUS) •  Neo-STS: en fase 2 studie med neoadjuvant kjemoterapi ved lokalisert bløtvevssarkom, foreløpige resultater

15:35 - 15:55  -  Dorota Goplen (HUS)  •  Radioterapi ved utvalgte benigne tilstander, erfaring fra HUS

15:55 - 16:15  -  Pause

16:15 - 16:45  -  Marthe Kobbeltvedt, (OUS) •  Nye og pågående studier

Hode og Hals

Norsk forening for hode- og halskreft - NFHHK  -  Møterom: Gyda Eiriksdatter

13:30 - 13:40  -  Møteledere: Oddveig Rikardsen og Hanne Tøndel  •  Velkommen

13:40 - 14:00  -  Terje Osnes (OUS)  •  Oppdatering om Handlingsprogrammet

14:00 - 14:30  -  Renate Andreassen, (UNN)  •  Oral helserelatert livskvalitet etter hode-halskreft

14:30 - 14:45  -  Pause

14:45 - 15:15  -  Håkon Johansen, (St. Olavs hospital)  •  Bruk av PET i hode-halskreft

15:15 - 15:45  -  Oddveig Rikardsen  •  Caser fra klinikken (PET)

15:45 - 16:00  -  Pause

16:00 - 16:20  -  Hanne Eide, (OUS)  •  Immunterapi ved hudkreft

16:20 - 16:40  -  Jan Vincent Johannessen, (Montebello)  •  Mer enn et sykehus. Historien om Montebellosenteret

16:40 - 17:00  -  Åse Bratland, (OUS)  •  Aktuelle kliniske studier innenfor hode-halskreft

17:00 - 17:30  -  Årsmøte

NUCG

NUCG  -  Møterom: SAGA A

13:30 - 14:20  -  BLÆREKREFT - Nicholas James, (ICR & RMH, UK)  •  Bladdercancer - state of the art

14:20 - 14:30  -  Pause

14:30 - 15:15  -  PROSTATAKREFT - Nicholas James, (ICR & RMH, UK)  •  How to treat prostatecancer today

15:15 - 15:45  -  Pause

15:15 - 16:25  -  Torgrim Tandstad, (Universitetssykehus i Trondheim)  •  Postoperativ strålebehandling, når og hvordan   •   Sven Løffeler, (Sykehus i Tønsberg)  • SPCG19

16:25 - 16:35  -  Pause

16:35 - 17:25  -  NYREKREFT - Maria Nyre Vigmostad, (Stavanger Universitetssjukehus)  •  Presentasjon av nytt handlingsprogram

Katarina Puco, (Lovisenberg Diakonale Sykehus)  •  Behandling av ikke klarcellet nyrekreft

Anne Helene Køstner, (Sørlandet Sykehus)  •  Neoadjuvant og adjuvant behandling

Vi inviterer til å komme med innspill til aktuelle handlingsprogram for blærekreft, prostatakreft og nyrekreft under diskusjon av alle seanser.

NBCG

13:30 - 13:35  -  Bjørn Naume, (OUS)  •  Velkommen

NBCG  -  Møterom: SAGA C

13:35 - 14:00  -  David Cameron,  (The University of Edinburgh, Western General Hospital)  •  Trastuzumab Deruxtecan in HER2-Low breast cancer

14:00 - 14:05  -  Spørsmål (Q/A)

14:05 - 14:25  -  Birgitte Offersen,  (Århus universitetssykehus)  •  Konvensjonell strålebehandling. Hvordan fraksjonere og (de)eskalere?

14:25 - 14:30  -  Spørsmål (Q/A)

14:30 - 14:55  -  Birgitte Offersen,  (Århus universitetssykehus)  •  Protonterapi ved brystkreft. Dagens kunnskap og hvordan avklare fremtidig bruk

14:55 - 15:00  -  Spørsmål (Q/A)

15:00 - 15:30  -  Pause

15:30 - 15:45  -  Ellen Schlichting, (OUS)  •  Kreftkirurgi i Norge. En orientering vedrørende brystkreft

15:45 - 16:10  -  Håkon Johansen, (St.Olavs Hospital)  •  Klinisk betydning av PET innen utredning og behandlingsoppfølgning av brystkreft i dag og i framtiden

16:10 - 16:15  -  Spørsmål (Q/A)

16:15 - 16:50  -  Hans Petter Eikesdal, (Haukeland universitetssykehus)  •  Nytt fra NBCG

16:50 - 16:55  -  Spørsmål (Q/A)

16:55 - 17:25  -  Geeta Gulati og Kristin Reinertsen (OUS)  •  Nye guidelines for cardioonkologi – oversikt og aktuelle endringer i vår praksis?

17:25 - 17:30  -  Spørsmål (Q/A)

NGICG

NGICG  -  Møterom: Pressesenter Ski Arena

Kardiotoksisitet ved behandling med fluropyrimidiner - møteleder Eva Hofsli, St. Olavs hospital

13:30 - 13:35  -  Eva Hofsli,  (St. Olavs hospital)  •  Kardiotoksisitet ved behandling med fluoropyrimidiner

13:35 - 14:05  -  Pia Østerlund,  (Karolinska/Tampere University Hospital)  •  Kardiotoksisitet ved behandling med fluoropyrimidiner

14:05 - 14:15  -  Diskusjon

14:15 - 14:30  -  Pause

MSS - lokalavansert rektumcancer - møteleder Magnar Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

14:30 - 14:45  -  Morten Brændengen,  (Diakonhjemmet sykehus)  •  MSS - lokalavansert rektumcancer - onkologi

14:45 - 15:00  -  Arne Mide Solbakken,  (OUS)  •  MSS - lokalavansert rektumcancer - kirurgi

15:00 - 15:15  -  Diskusjon

15:15 - 15:30  -  Pause

MSI - lokalavansert CRC -  møteleder Anne Hansen Ree, Akershus universitetssykehus

15:30 - 15:40  -  Kristine Aasebø,  (Haukeland universitetssjukehus)  •  Kolon - behandling med  immunsjekkpunkthemmer

15:40 - 15:50  -  Christian Kersten,  (Akershus universitetssykehus)  •  Rektum - behandling med  immunsjekkpunkthemmer

15:50 - 15:55  -  Anne Hansen Ree,  (Akershus universitetssykehus)  •  Når MSI/dMMR-testing?

15:55 - 16:15  -  Diskusjon

16:15 - 16:30  -  Pause

16:30 - 16:50  -  Andreas Kleppe,  (OUS)  •  Koloncancer og optimalisering av adjuvant behandling - dyp læring/digital patologi

Nytt innen GI-cancer -  møteleder Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssjukehus

16:50 - 17:10  -  Inger-Marie Løes,  (Haukeland universitetssjukehus)  •  Nytt innen øvre/midtre GI-cancer

17:10 - 17:30  -  Jon Sponheim,  (OUS)  •  Hva bør man tenke på hos pasienter med nevroendokrin GI-cancer?

NMG -Melanom

Norsk Melanomgruppe  -  Møterom: Halfdan AB

Møteleder: Oddbjørn Straume

13:30 - 14:15  -  Marta Nyakas og Kari Dolven Jacobsen  •  Relativity studiene

14:15 - 15:00  -  Antoine Italiano, Gustave Roussy (Zoom)   •  Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in cancer patients

15:00 - 15:20  -  Pause

15:20 - 15:50  -  Anna Winge Main  •  Neoadjuvant behandling ved melanom

15:50- 16:20  -  Tumor infiltrating lymphocytes (TIL) behandling ved melanom, TBA

16:20 - 16:30  -  Pause

16:30 - 16:50  -  Oddbjørn Straume •  Adjuvant behandling stadium II

Prognostic implications and changes during treatment,

16:50 - 17:10  -  Elin Aamdal(OUS)  •  Health-related quality of life in patients with advanced melanoma treated with ipilimumab:

17:10 - 17:30  -  Årsrapporten for melanom

Seneffekter

Seneffekter/rehabilitering  -  Møterom: Harald Hårfagre AB

13:30 - 13:35  -  Cecilie E Kiserud, (OUS) og Line Oldervoll, (NTNU)  •  Velkommen

13:35 - 13:55  -  Ylva Gjelsvik,  (Kreftregisteret)  •  Pasientrapporterte data i Kreftregisteret – erfaringer med innsamling og eksempler på resultater

13:55 - 14:15  -  Line Hjelle og Marie Sælen,  (Universitetssykehuset Nord-Norge)  •  Pasient-rapporterte bivirkninger etter kurativ behandling for prostatakreft

14:15 - 14:30  -  Reidun Sletten,  (Sykehuset Innlandet)  •  Livet etter prostatakreftbehandling, - hvordan har de eldre det?

14:30 - 14:45  -  Wei Hai Deng (OUS)  •  Fire profiler på psykisk sykdomsbyrde blant overlevende av kreft i barn og unge voksne

14:45 - 15:00  -  Siri Asheim Eikeland, (OUS)  •  Fatigue etter moderne behandling for Hodgkin lymfom

15:00 - 15:15  -  Pause

15:15 - 15:30  -  Lene Thorsen, (OUS)  •  Fysisk aktivitet og overlevelse blant langtidsoverlevere etter testikkelkreft

15:30 - 15:45  -  Jon A Sandmæl,  (Unicare Røros)  •  CaReScreen – klinisk beslutningsstøtte for kreftrehabilitering

15:45 - 16:00  -  Grete Velure, (Haukeland universitetssykehus)  •  Symptombyrde og helse-relatert livskvalitet hos kreftoverlevere som gjennomgår hyperbar

                                

oksygenbehandling for stråleskader i bekkenet

16:00 - 16:10  -  Pause

16:10 - 16:30  -  Ole A. Opdalshei, (Ass.generalsekretær, Kreftforeningen)  •  Hva rapporterer kreftpasientene om rehabilitering og seneffekter

16:30 - 17:15  -  Status poliklinisk tilbud for kreftoverlevere med seneffekter - kort presentasjon fra alle helseregioner

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2022 by Onkologisk Forum 2022. Proudly created with Wix.com

bottom of page