top of page
Patient with Healthcare Nurse

Helsepersonell

ONKOLOGISK FORUM 2024

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Kjære helsepersonell - velkommen til årets seminar

Årets Onkologisk Forum holdes på Quality Hotel Edvard Grieg 21. -22. november 2024.

Vi har et spennende hovedprogram og Faggruppene har planer om å stille med parallellsesjoner på torsdag. Påmelding til Faggruppemøter er påkrevet for å kunne ha oversikt over antall deltakere. Disse parallellsesjoner vil også bli digitalt overført.

 

Det vil også være representanter fra industrien tilstede med utstilling. 

For helsepersonell som er ansatt i et helseforetak legges det snarlig ut påmelding til konferansen.

Gyro AS er ansvarlig for påmeldingen. Det er kun mulig å betale med bankkort/kredittkort, det kan ikke utstedes faktura.

Bestilling av hotellrom gjøres via lenken samt bestillingskode som oppgis i kvittering i forbindelse med din påmelding til konferansen.

 

Vel Møtt!

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2023 by Onkologisk Forum 2024

bottom of page