top of page
Patient with Healthcare Nurse

ONKOLOGISK FORUM 2023

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Kjære helsepersonell

Årets Onkologisk Forum holdes på Scandic Oslo Airport Hotel 16. -17. november 2022.

Vi har et spennende hovedprogram og Faggruppene har planer om å stille med parallellsesjoner på torsdag.

Påmelding til Faggruppemøter er påkrevet for å kunne ha oversikt over antall deltakere. Disse parallellsesjoner vil også bli digitalt overført.

Det vil også være representanter fra industrien tilstede med utstilling. 

Helsepersonell som er ansatt i et helseforetak kan bruke lenken over (i blå skrift) for påmelding til konferansen.

Gyro AS er ansvarlig for påmeldingen. Det er kun mulig å betale med bankkort/kredittkort, det kan ikke utstedes faktura.

Påmeldingsavgiften: kr 3800

Påmeldingsfrist: fredag 20.  oktober

Bestilling av hotellrom gjøres via lenken samt bestillingskode som oppgis i kvittering i forbindelse med din påmelding til konferansen.

 

Vel Møtt!

LINK FOR PÅMELDING HELSPERSONELL

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2023 by Onkologisk Forum 2023

bottom of page