top of page

ONKOLOGISK FORUM 2024

Onk_logo-white_two_lines_right.png

BERGEN 21.-22. november

KONTAKTINFORMASJON
Onkologisk Forum Sekretariat  • Daglig leder: Moya Berli  •  E-post: onkforum@gmail.com

FORENINGENS FORMÅL

  • Onkologisk Forum skal være en interesseorganisasjon for fagpersoner som arbeider med kreft i Norge. Foreningen skal samle fagfolk fra relevante medisinske spesialiteter, helsefag og kreftforskning.

  • Onkologisk Forum skal fremme kreftbehandling som multidisiplinært fagområde, bidra til fagutvikling og styrket kvalitet på norsk kreftbehandling og kreftforskning.

  • Onkologisk Forum skal være et helsepolitisk debattforum, en pådriver for og høringsinstans i saker av betydning for norsk kreftomsorg.

  • Onkologisk Forum skal bidra til nettverksbygging på tvers av de norske fagmiljøene. Den årlige konferansen Onkologisk Forum holdes i forbindelse med styringsgruppemøtene til de nasjonale faggruppene for kreft. Møtet er åpent for interesserte og skal ha et faglig program som spenner vidt (for eksempel basalforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, ny diagnostikk og behandling og epidemiologisk forskning). Arrangementet går på omgang mellom helseregionene og blir lagt til byer som har egnede møtefasiliteter, kort vei til flyplass og et lokalt kreftmiljø som kan bistå praktisk med arrangementet. Møtet skal holdes annet hvert år i Oslo.

STYRET I ONKOLOGISK FORUM

2024

Styreleder: Petter Brandal (Oslo universitetssykehus HF)

Styremedlemmer:

Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), 

Else Marit Inderberg, (Oslo universitetsykehus), Thomas Kilvær (Universitetssykehuset Nord-Norge HF),

Monika Eidem (St Olavs Hospital HF), Cecilie Fredvik Torkildsen (Stavanger universitetssykehus

2023, Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Styreleder: Petter Brandal (Oslo universitetssykehus HF)

Styremedlemmer:

Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), 

Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Thomas Kilvær (Universitetssykehuset Nord-Norge HF),

Monika Eidem (St Olavs Hospital HF), Cecilie Fredvik Torkildsen (Stavanger universitetssykehus)

2022, Scandic Holmekollen Park, Oslo

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styremedlemmer: Petter Brandal (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF), Monika Eidem (St Olavs Hospital HF)

2021, Scandic Oslo Airport

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2020, digitale møter

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2019, Oslo

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland Universitetssykehus HF)

Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2018, Bergen

Styreleder: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF

Styre: Arne Kolstad (Oslo Universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo Universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo Universitetssykehus HF), Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF), Tone Nordøy(Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2017, Oslo

Styreleder: Åslaug Helland (Oslo universitetssykehus HF)

Styre: Arne Kolstad (Oslo Universitetssykehus HF), Kristoffer Lassen (Oslo Universitetssykehus HF), Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF),Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF),Terje Risberg (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2016, Trondheim

Styreleder: Åslaug Helland (Oslo universitetssykehus HF)

Styre: Erik Wist (Oslo Universitetssykehus HF), Kristoffer Lassen (Oslo Universitetssykehus HF), Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF),Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF),Terje Risberg (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

Office Conference_edited.png
bottom of page