top of page
Business Conference

ONKOLOGISK FORUM

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Faggrupper

Norsk Forening for Gynekologisk Onkologi

Norsk Urologisk Cancer Gruppe

Norsk Nevroonkologisk interessegruppe

Norsk Lymfomgruppe og Norsk Selskap for Hematologi

Norsk Neuro Endokrin Tumorgruppe

Nasjonal Kompetansetjeneste

for Seneffekter etter Kreftbehandling

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2023 by Onkologisk Forum 2022. Proudly created with Wix.com

bottom of page