Conference

ÅRETS PROGRAM

Hovedprogram

ONKOLOGISK FORUM
2022

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Faggruppenes programmer legges ut fortløpende når de er klare  -  NNTG og Palliativ har i år ikke eget program

TORSDAG  17. NOVEMBER

09:00 - 09:30  -  Åpning - Velkommen til Onkologisk Forums 40 års feiring

09:30 - 10:15  -  KEYNOTE - Ron DePinho, Department of Cancer Biology, past President, UT MD Anderson Cancer Center, USA  •  Precision Tumor Biology 

10:15 - 10:45  -  Kaffepause

10:45 - 11:15  -  Iain McNeish, Imperial College London, UK  •  Ovarian cancer and copy number alterations

11:15 - 11:45  -  Lynda Chin, Dept of Oncology, Dell Medical School, UT Austin, USA  •  Dynamic Precision: the next frontier in precision medicine

11:45 - 13:30  -  Lunsj/utstilling

13:30 - 17:30  -  Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper

FREDAG  18. NOVEMBER

09:00 - 09:20  -  Tor Åge Myklebust, Seksjon for analyse og forskning, Kreftregisteret  •  Nye måter å presentere overlevelse på

09:20 - 09:40  -  Onkologisk Forum Ung Forsker Pris 2022

09:40 - 10:10  -  Teresa Marcarulla, Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona, Spain  •  Treatment of pancreatic cancer: current status and new developments

10:10 - 10:40  - Antoine Italiano, Gustave Roussy Campus, Villejuif, France  •   Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in cancer patients

10:40 - 11:10  -  Kaffepause

11:10 - 11:40  -  John Neil Primrose, Southampton General Hospital, UK  •  Oligometastatic cancer: When to call the surgeon?

11:40 - 12:10  -  Åslaug Helland, OUS   •  IMPRESS - Norge studien : Status og hva har vi lært?  •  Orientering om MATRIX

12:10 - 13:30  -  Lunsj/utstilling

Ingvild Kjerkol - Helse - og omsorgsminister tbc

Inger Cathrine Bryne -  Leder i Beslutningsforum og adm.dir. Helse Vest

Ann Turid Bjørnevik  -  Onkolog

Sigve Stenersen  -  Kreftoverlever

Veronika Barrabes  -  Styreleder i legemiddelindustrien og adm.dir. i Novartis

Geir Riise  -  StyreleStyreleder i Kreftforeningen

13:30 - 14:40  -  Health Talk - Moderator  •  Nye behandlingsmuligheter skaper dilemmaer for onkologen

14:40 - 14:50  -  Jan Vincents Johannessen  •  40 år med Onkologisk Forum

14:50 - 15:30  -  40 år med Onkologisk Forum  –  vi hyller oss selv!

TORSDAG  17. NOVEMBER  •  Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper

Parallellsesjonene legges ut fortløpende når de er klare

NFGO • Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi

13:30 - 14:00  -  Olesya Solheim, OUS  •  Borderline tumor ovarii

14:00 - 14:30  -  Olesya Solheim, OUS  •  Sjeldne ovarialtumores

14:30 - 15:00  -  Kathrine Woie, Haukeland sykehus  •  Cancer i svangerskapet

15:00 - 15:10  -  PAUSE

15:10 - 15:30  -  Torbjørn Paulsen, OUS  •  Rapport fra Kreftregisteret

15:30 - 16:00  -  Kristina Lindemann, OUS  •  Pågående og planlagte studier

16:00 - 16:20  -  Katharina Bischof, OUS  •  Bruk av off-label

16:20 - 16:45  -  Presentasjon av nye PhD studier

16:45 - 17:00  -  PAUSE

17:00 - 17:30  -  Tone Skeie-Jensen, OUS  •  Generalforsamling NFGO

Norsk nevroonkologisk interessegruppe (NNOIG)

13:30 - 13:35  -  Møteledere: Henriette Magelssen (OUS) og Tor-Christian Aase Johannessen (HUS), OUS  •  Velkommen

13:35 - 13:55  -  Einar Vik-Mo, OUS/NBCT  •  Presentasjon av Norwegian Brain Tumor Concortium (NBTC)

13:55 - 14:15  -  Rolf Bjerkvig, OUS/NBCT •  NBTC og Personalized Functional Profiling (PFP)

14:15 - 14:30  -  Øyvind Humberset, UNN  •  Nasjonal nevroonkologisk pasientinformasjon i regi av Felles nettøsning for spesialisthelsetjenesten

14:30 - 14:45  -  PAUSE

14:45 - 15:15  -  Hrvoje Miletic, HUS •  WHO-klassifikasjonen av 2021 og molekylære analyser i diffuse gliomer

15:15 - 15:25  -  Pitt Niehusmann og Petter Brandal, OUS •  Strukturert patologimal og ønskede molekylære parametre i HSØ

15:25 - 15:40  -  Kirsten Marienhagen, UNN, Tora Solheim, St. Olavs og Line Bjorland, SUS •  Kasuistikker med vekt på histopatologiske og molekylære kjennetegn

15:40 - 16:15  -  Henriette Magelssen, OUS og Tor-Christian Aase Johannessen, HUS •  Felles diskusjon om klinisk betydning av molekylære kjennetegn

16:15 - 16:45  -  PAUSE

16:45 - 17:15  -  Tor-Christian Aase Johannessen, HUS •  Protonterapi

17:15 - 17:30  -  Henriette Magelssen, OUS og Tor-Christian Aase Johannessen, HUS •  Oppsummering og avslutning

Norsk lungekreftgruppe NLCG

Medlemsmøte onsdag 16.11 kl 16.00 – 19.30  -  Marianne Aanerud, Haukeland universitetssjukehus  •  Møteleder

16:00 - 16:20  -  Odd Terje Brustugun, Vestre Viken -Drammen sykehus  •  Nytt fra NLCG. Endringer i handlingsprogrammet

16:20 - 16:35  -  Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital, og Vilde Drageset, OUS, Brustugun  •  Nasjonale pågående/startende studier: ACHILLES +TRIPLEX + DART + NIPU + FIOL + SOLUCOM + LUNGVAC

16:35 - 16:50  -  Inger Johanne Z. Eide, Vestre Viken -Drammen sykehus  •  Resultat fra gjennomførte studier – TREM og FIOL

16:50 - 16:55  -  Diskusjon/spørsmål

16:55 - 17:25  -  Pause

Fortsettelse medlemsmøte onsdag 16.11 - 17.25-18.30   -  Sveinung Sørhaug, St Olavs hospital  •  Møteleder

17:25 - 17:40  -  Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital   •  Neoadjuvant og ny adjuvant behandling

17:40 - 17:50  -  Janna Berg, Sykehuset i Vestfold  •  Thymomkasuistikk

17:50 - 18:00  -  Diskusjon/spørsmål

18:00 - 18:30  -  Pause

Fortsettelse medlemsmøte onsdag 16.11 - 18.30-19.30   -  Erna-Elise Paulsen, UNN  •  Møteleder

18:30 - 18:45  -  Janna Berg og Sverre Fluge, Valgkomite   •  Valg på nytt styre

18:45 - 19:05  -  Lars Fjellbirkeland, OUS-Rikshospitalet  •  Årsrapporten fra Kreftregisteret

19:05 - 19:20  -  Modar Al-Zubaydi, Haukeland  •  To kasuistikker på stadium III

19:20 - 19:30  -  Diskusjon/spørsmål

Parallellsesjon torsdag 17.11 kl 13.30 – 17.30 - NLCG

Tema I: Pakkeforløp og kirurgi   -  Odd Terje Brustugun, Vestre Viken, Drammen  •  Møteleder

13:30 - 13:45  -  Nasjonale pakkeforløpsdata (HDir/NPR)

13:45 - 13:50  -  Diskusjon/spørsmål

13:50 - 14:05  -  Per Magnus Haram, St Olavs hospital  •  Kirurgisk kvalitet, og hva når ting går dårlig?

14:05 - 14:15  -  Janna Berg, Sykehuset i Vestfold  •  MDT-møter. Innledning

14:15 - 14:55  -  MDT-møter: Erfaringsutveksling og potensiale for forbedring. (Paneldebatt med MDT-møteledere fra opererende sykehus)

14:55 - 15:20  -  Pause

Tema II: Forskning  -  Åslaug Helland, OUS  •  Møteleder

15:20 - 15:40  -  Tom Dønnem, UNN •  Er det vits i å forske på lungekreft?

15:40 - 15:45  -  Diskusjon/spørsmål

15:45- 16:00  -  Agnete Engelsen, Haukeland •  Translasjonsforskning med bruk av organoider

16:00 - 16:15  -  Diskusjon/spørsmål

16:10 - 16:35  -  Pause

Tema III: Moderne diagnostikk  -  Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital  •  Møteleder

16:35- 16:55  -  Haseem Ashraf, Ahus  •  Erfaringer fra screening-prosjektet

16:55- 17:15   -  Sissel Gyrid Freim Wahl, St Olavs hospital  •  Utfordringer med NGS

17:15 - 17:25  -  Diskusjon/spørsmål

17:25 - 17:30Oppsummering

 
 
 
WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2022 by Onkologisk Forum 2022. Proudly created with Wix.com