top of page
Female Scientist

ONKOLOGISK FORUM

ONKOLOGISK FORUM
2022

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Kolbjørn Brambani Kreftforskningsstipend

KOLBJØRN BRAMBANI KREFTFORSKNINGSSTIPEND 2022

Kolbjørn Brambanis legat for kreftforskning, i samarbeid med Onkologisk Forum, deler i år ut et kreftforskningsstipend på kr. 400.000, eventuelt to stipend á kr 200.000. Brambanis legat ønsker spesielt å prioritere forskning på kreft hos barn og unge, men også annen kreftforskning vil støttes.

Stipendet skal gi økonomisk bistand til medisinere under sitt PhD -arbeide, eller være et tilskudd til fortsatt forskningsarbeid etter avlagt PhD. Stipendet kan med fordel benyttes til utenlandsopphold, men frikjøp fra klinisk arbeid eller finansiering av utstyrsbehov kan også være aktuelt.

Søknad må inneholde et resyme og vurdering av søkerens beste artikler samt oversikt over planlagt bruk av stipendet. Referanseliste og relevant CV bes vedlagt. Søknaden skal skrives på engelsk.

Den som mottar stipend må opprette en prosjektkonto hos arbeidsgiver, og det forutsettes at stipendet benyttes i forståelse med arbeidsgiver. Det forutsettes videre at styret i Kolbjørn Brambanis Legat mottar en rapport om bruken av stipendet senest 2 år etter tildeling. Nærmere detaljer om dette vil framkomme i tildelingsbrev.

Søknadene vil vurderes av en komite og avgjørelse fattes av styret i Kolbjørn Brambanis Legat. Stipendet vil overrekkes under Onkologisk Forum 17. -18. november 2022.

Spørsmål vedrørende stipendet, samt søknad med vedlegg sendes til Onkologisk Forum-sekretariatet ved Moya Berli:

mbe@ous-hf.no


SØKNADSFRIST: FREDAG 30. SEPTEMBER 2022

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2022 by Onkologisk Forum 2022. Proudly created with Wix.com

bottom of page