top of page
Detoxification

ONKOLOGISK FORUM

ONKOLOGISK FORUM
2022

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Påmelding industrien

INFORMASJON  OG PÅMELDING FOR INDUSTRIEN

Vi har stor glede av å invitere legemiddelindustrien til deltakelse ved årets Onkologisk Forum.
I år feirer vi 40 årsjubileum og vi håper at mange av våre gamle og nye støttespillere fra industrien vil bli med på feiring!
Holmenkollen Park har siden forrige konferansen gjennomgått ombygging og renovering. Dette betyr at utstillingsarealene ikke er de samme som tidligere år. Vi gjør oppmerksom på at i enkelte områder hvor vi kan tilby god eksponering, er det begrenset takhøyde. Dette vil dere bli informert om i forkant. Vi jobber tett med hotellet om å finne de beste løsninger for gjennomføring av konferansen og utstilling slik at alle blir fornøyd.
I år vil det også være mulig å promotere deres firma som Platinum eller Gullsponsor ( begrenset antall).

 

Konferansen er konseptgodkjent av LMI    •   Kvitteringsnummer: 53419

Bestilling av sponsorater, stand, annonser og materiale i konferansebag

Platinumsponsor - Kr 200 000,- eks. mva

30 m2 stand i godt eksponert område

•    Firmalogo på forsiden av Onkologisk Forums websider og i programmet
•    Medikamentannonsering i forbindelse av videoopptak av faggruppemøte (inntil 3 faggrupper) med synlighet i 1 år
•    Synlig tilstedeværelse ved inntil 3 faggruppemøter med rollups
•    Brosjyre i konferansebagene
•    Mulighet til å melde på inntil 10 deltakere (deltakeravgift betales separat)

LINK FOR BESTILLING AV PLATINIUM SPONSORAT

Gullsponsor - Kr 150 000,- eks. mva

20 m2 stand i godt eksponert område

•    Firmalogo på forsiden av Onkologisk Forums websider og programmet
•    Medikamentannonsering i forbindelse av videoopptak av faggruppemøte (1 faggruppe) med synlighet i 1 år
•    Synlig tilstedeværelse ved 1 faggruppemøte med rollups
•    Mulighet til å melde på inntil 7 deltakere (deltakeravgift betales separat)

LINK FOR BESTILLING AV GULL SPONSORAT

Øvrige utstillingsplasser

Pris pr. kvadratmeter: kr. 4.500,- eks. mva

Prisen inkluderer strøm og små bord/stoler. Det er kun tillat med 1 stand per firma. Dimensjon på stand utformes med bakgrunn i utstillingsarealer. Deltakeravgift betales separat. Merk at link for påmelding av deltager(e) kommer i bestillingsbekreftelsen (sjekk ev spam epost).

Det er begrenset antall stands innenfor følgende størrelser:


Stand 16 m2  - 72 000,- eks. mva (4 deltakere)

Link for bestilling av 16m2 stand


Stand 8 m2  - 36 000,- eks. mva (2 deltakere)

Link for bestilling av 8m2 stand


Stand 4 m2  - 18 000,- eks. mva (1 deltaker)

Link for bestilling av 4m2 stand

Frist for bestilling 14. oktober 2022

Bestilling av annonser i programmet

Pris pr. side: kr. 15.000,- eks. mva

Format: US Letter
Bredde 21,59 mm (+ tillegg 5 mm for utfallende)
Høyde 27,94 mm (+ tillegg 5 mm for utfallende)
Helsidesannonser leveres som høyoppløselig PDF fil og sendes til grafisk designer Per Marius Didriksen:
pmdidriksen@gmail.com

Link for bestilling av annonse

Frist for bestilling 14. oktober 2022  •  Frist for innsending av filer 1. november

Bestilling av brosjyremateriale i konferansebager

1 side kr 20 000,- eks. mva
2 sider kr 30 000,- eks. mva

4 sider kr 50 000,- eks. mva

Format: US Letter
Bredde 21,59 mm (+ tillegg 5 mm for utfallende)
Høyde 27,94 mm (+ tillegg 5 mm for utfallende)
Spørsmål vedrørende utstilling/annonser send e-post til:
onkforum@gmail.com

Link for bestilling av brosjyremateriale i konferansebag

Frist for bestilling 14. oktober 2022  •  Frist for innsending av filer 1. november

Faktura for stands og annonser vil bli sendt fra:

Onkologisk Forum
Pb. 63 Smestad
0309 Oslo
Org.nr: NO 916937415 MVA
Bankkonto: 1503.82.29610
IBAN: NO 5115038229610
BIC-kode: DNBANOKKXXX

Husk at PO-/bestillingsnummer må påføres når bestillingen sendes inn. Det er et stort problem at feil fakturainformasjon – og adresse oppgis ved bestilling. Vennligst ta kontakt med deres regnskapsansvarlig for å dobbeltsjekke at dere oppgir riktig informasjon. Onkologisk Forum har ikke anledning til å utstede nye fakturaer som følge av feil info. Vi forbeholder oss retten til å annullere slike bestillinger.

KONFERANSEDELTAKELSE

Deltakeravgift konferansen: kr. 7 000,- pr. pers

(inkluderer alle måltider)

Dette betales via lenken som sendes i forbindelse med bekreftelse av stand/annonse. Påmelding betales med kredittkortløsning. Ingen faktura.
Firmaer som ikke har stand eller annonser vil ikke kunne melde på konferansedeltakere.

Hotellbestilling

Påmeldte deltagere til Onkologisk Forum og de som skal bemanne stands kan bestille hotellrom via lenke som sendes med bekreftelsen.

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2022 by Onkologisk Forum 2022. Proudly created with Wix.com

bottom of page