top of page
Detoxification

ONKOLOGISK FORUM
2023

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

INFORMASJON  OG PÅMELDING FOR INDUSTRIEN

Vi har stor glede av å invitere legemiddelindustrien til deltakelse ved årets Onkologisk Forum.
Vi har god erfaring med utstillingsarealer ved Oslo Airport Hotel som er plassert i tett tilknyttning til plenumssalen. Det vil også
være mulig å promotere deres firma som Platinum- eller Gullsponsor. Dette inkluderer stor synlig utstillingsplass samt mulighet
for eksponering av deres firma via våre nye websider

 

Konferansen er konseptgodkjent av LMI    •   Kvitteringsnummer: 58004

Bestilling av sponsorater, stand, annonser og materiale i konferansebag

Platinumsponsor - Kr 200 000,- eks. mva

30 m2 stand i godt eksponert område

•    Firmalogo på forsiden av Onkologisk Forums websider og i programmet
•    Medikamentannonsering i forbindelse av
videoopptak av faggruppemøte (inntil 3 faggrupper) med synlighet i 1 år
•    Synlig tilstedeværelse ved inntil 3 faggruppemøter med rollups
•    Brosjyre i konferansebagene

•    Mulighet til å melde på inntil 10 deltakere (deltakeravgift betales separat)

LINK FOR BESTILLING AV PLATINIUM SPONSORAT

Gullsponsor - Kr 150 000,- eks. mva

20 m2 stand i godt eksponert område

•    Firmalogo på forsiden av Onkologisk Forums websider og programmet
•    Medikamentannonsering i forbindelse av videoopptak av faggruppemøte (1 faggruppe) med synlighet i 1 år
•    Synlig tilstedeværelse ved 1 faggrup
pemøte med rollups
•    Mulighet til å melde på inntil 7 deltakere (deltakeravgift betales separat)

LINK FOR BESTILLING AV GULL SPONSORAT

Øvrige utstillingsplasser

Pris pr. kvadratmeter: kr. 4.500,- eks. mva

Prisen inkluderer strøm og små bord/stoler. Det er kun tillat med 1 stand per firma. Dimensjon på stand utformes med bakgrunn i utstillingsarealer. Deltakeravgift betales separat. Merk at link for påmelding av deltager(e) kommer i bestillingsbekreftelsen (sjekk ev spam epost).

Det er begrenset antall stands innenfor følgende størrelser:


Stand 16 m2  - 72 000,- eks. mva (4 deltakere)

Link for bestilling av 16m2 stand


Stand 8 m2  - 36 000,- eks. mva (2 deltakere)

Link for bestilling av 8m2 stand


Stand 4 m2  - 18 000,- eks. mva (1 deltaker)

Link for bestilling av 4m2 stand

Frist for bestilling 20. oktober 2023

Bestilling av annonser i programmet

Pris pr. side: kr. 15.000,- eks. mva

Format: US Letter
Bredde 21,59 cm (+ tillegg 5 mm for utfallende)
Høyde 27,94 c
m (+ tillegg 5 mm for utfallende)
Helsidesannonser leveres som høyoppløselig PDF fil og sendes t
il grafisk designer Per Marius Didriksen:
pmdidriksen@gmail.com

Link for bestilling av annonse

Frist for bestilling 20. oktober 2023  •  Frist for innsending av filer 1. november

Bestilling av brosjyremateriale i konferansebager

1 siders brosjyre kr 20 000,- eks. mva
2 siders brosjyre kr 30 000,- eks. mva

4 siders brosjyre kr 50 000,- eks. mva
Spørsmål vedrørende utstilling/annonser send e-post til: onkforum@gmail.com

Link til bestilling av brosjyremateriale

Frist for bestilling 20. oktober 2023  •  Frist for innsending av filer 1. november

Faktura for stands og annonser vil bli sendt fra:

Onkologisk Forum
Pb. 63 Smestad
0309 Oslo

Org.nr: NO 916937415 MVA
Bankkonto: 1503.82.29610
IBAN: NO 5115038229610

BIC-kode: DNBANOKKXXX

Husk at PO-/bestillingsnummer må påføres når bestillingen sendes inn. Det er et stort problem at feil fakturainformasjon – og adresse oppgis ved bestilling. Vennligst ta kontakt med deres regnskapsansvarlig for å dobbeltsjekke at dere oppgir riktig informasjon. Onkologisk Forum har ikke anledning til å utstede nye fakturaer som følge av feil info. Vi forbeholder oss retten til å annullere slike bestillinger.

KONFERANSEDELTAKELSE

Deltakeravgift konferansen: kr. 7 000,- pr. pers

(inkluderer alle måltider)

Dette betales via lenken som sendes i forbindelse med bekreftelse av stand/annonse. Påmelding betales med kredittkortløsning. Ingen faktura.
Firmaer som ikke har stand eller annonser vil ikke kunne melde på konferansedeltakere.

Hotellbestilling

Påmeldte deltagere til Onkologisk Forum og de som skal bemanne stands kan bestille hotellrom via lenke som sendes med bekreftelsen.

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2023 by Onkologisk Forum 2023.

bottom of page