top of page

OM ONKOLOGISK FORUM

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Kontaktinformasjon

Onkologisk Forum Sekretariat

Daglig leder: Moya Berli
E-post:  onkforum@gmail.com   


Foreningens formål

  • Onkologisk Forum skal være en interesseorganisasjon for fagpersoner som arbeider med kreft i Norge. Foreningen skal samle fagfolk fra relevante medisinske spesialiteter, helsefag og kreftforskning.

  • Onkologisk Forum skal fremme kreftbehandling som multidisiplinært fagområde, bidra til fagutvikling og styrket kvalitet på norsk kreftbehandling og kreftforskning.

  • Onkologisk Forum skal være et helsepolitisk debattforum, en pådriver for og høringsinstans i saker av betydning for norsk kreftomsorg.

  • Onkologisk Forum skal bidra til nettverksbygging på tvers av de norske fagmiljøene. Den årlige konferansen Onkologisk Forum holdes i forbindelse med styringsgruppemøtene til de nasjonale faggruppene for kreft. Møtet er åpent for interesserte og skal ha et faglig program som spenner vidt (for eksempel basalforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, ny diagnostikk og behandling og epidemiologisk forskning). Arrangementet går på omgang mellom helseregionene og blir lagt til byer som har egnede møtefasiliteter, kort vei til flyplass og et lokalt kreftmiljø som kan bistå praktisk med arrangementet. Møtet skal holdes annet hvert år i Oslo.

Styret i Onkologisk Forum

2022, Scandic Holmenkollen Park, Oslo

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styremedlemmer: Petter Brandahl (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF), Monika Eidem (St Olavs Hospital HF)

2021, Scandic Oslo Airport

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2020, digitale møter

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2019, Oslo

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland Universitetssykehus HF)

Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2018, Bergen

Styreleder: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF

Styre:Arne Kolstad (Oslo Universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo Universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo Universitetssykehus HF), Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF), Tone Nordøy(Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2017, Oslo

Styreleder: Åslaug Helland (Oslo universitetssykehus HF)

Styre: Arne Kolstad (Oslo Universitetssykehus HF), Kristoffer Lassen (Oslo Universitetssykehus HF), Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF),Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF),Terje Risberg (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

2016, Trondheim

Styreleder: Åslaug Helland (Oslo universitetssykehus HF)

Styre: Erik Wist (Oslo Universitetssykehus HF), Kristoffer Lassen (Oslo Universitetssykehus HF), Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF),Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF),Terje Risberg (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2022 by Onkologisk Forum 2022. Proudly created with Wix.com

bottom of page