top of page
Conference

NYHET

ONKOLOGISK FORUM 2023

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Ny Faggruppe - Norsk Presisjonsmedisinsk Cancer Gruppe (NPCG)

Kjære kollegaer,

Presisjonsmedisin er i dag knyttet til gendiagnostikk, hvor målet er å bruke ny diagnostikk til  å identifisere mest effektive behandlingen for hver enkelt pasient samt på tvers av histologiske diagnoser.


Vi etablerer nå en egen faggruppe for fagmiljøene som er interessert i presisjonsmedisin: Norsk Presisjonsmedisinsk Cancer Gruppe (NPCG). Den nye faggruppen vil være relevant for leger innen kliniske fag som onkologi, hematologi, lungemedisin, gynekologi, kirurgi og pediatri, og for diagnostiske fag som patologi, genetikk og molekylærbiologi. Vårt mål er at faggruppen skal være et møtested for leger som er interessert i presisjonsmedisin, og bidra til å videreutvikle presisjonsmedisin i årene som kommer.

 

Er du interessert i delta på konstitueringsmøtet?  Du kan melde deg på møtet her, som finner sted på Gardermoen i forbindelse med Onkologisk Forum. Møtet vil avholdes 15. november kl 16.00-18.30, se program nedenfor.

Påmeldingsfrist for å få vedtekter i forkant: 3. november 2023.

Frist for skriftlige tilbakemeldinger: 10. november 2023.

Hilsen Åsmund Flobak, på vegne av NPCG

ONSDAG  15. NOVEMBER

Program Onkologisk Forum onsdag kl 16.00 - ca 18.30

20 - 30 minutter  -  Velkommen Åsmund Flobak

• Bakgrunn

• Målsetning med faggruppen

• Vedtekter

• Nye medlemmer

• Styre - valg - vi trenger vel leder, nestleder og sekretær foreløpig

30 minutter  -  Erfaringer fra mol-mdt Hege Russnes

10 minutter pause 

10 minutter  - erfaringer fra metodevarsler Åsmund Flobak

15 - 20 minutter - oversikt molekylært styrte studier Norge og Norden, Tormod Guren

10 - 15 minutter - oversikt molekylært styrte studier Europa, Kjetil Taskén

15 minutter - avslutning

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2023 by Onkologisk Forum

bottom of page