top of page
Scientist with Microscope

ONKOLOGISK FORUM

ONKOLOGISK FORUM
2022

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Ung forsker pris 2022

UNG FORSKER PRIS 2022

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris på kr. 100.000 til en ung forsker. En pris som er ment til å stimulere yngre forskere.
Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.  

Søknad må inneholde et resymé og vurdering av søkerens beste artikler (maks 2 sider) Referanseliste og relevant CV bes vedlagt. Sendes til Onkologisk Forum Sekretariatet: mbe@ous-hf.no
Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets konferanse i Oslo  17. -18. november 2022
Spørsmål rettes til Moya Berli mbe@ous-hf.no


SØKNADSFRIST: FREDAG 30. SEPTEMBER 2022

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2022 by Onkologisk Forum 2022. Proudly created with Wix.com

bottom of page