top of page
Scientist with Microscope

ONKOLOGISK FORUM
2023

Onk_logo-white_two_lines_right.png

– Møteplassen for alle som jobber innen onkologi i Norge

Ung forsker pris 2023

UNG FORSKER PRIS 2023

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris på kr. 100.000 til en ung forsker. En pris som er ment til å stimulere yngre forskere.
Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.  

Søknad må inneholde et resymé og vurdering av søkerens beste artikler (maks 2 sider).

Referanseliste og relevant CV bes vedlagt. Sendes til Onkologisk Forum Sekretariatet: mbe@ous-hf.no
Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets vinner forventes å holde en forelesning på på Scandic Oslo Airport Hotel 16. -17. november 2023
 

Spørsmål rettes til Moya Berli mbe@ous-hf.no


  SØKNADSFRIST: FREDAG 20. OKTOBER 2023  

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2023 by Onkologisk Forum 2023. Proudly created with Wix.com

bottom of page